सीताफळ भाग 1 लागवड पूर्व प्रशिक्षण | Custard Apple Section 1 Pre-Plantation

सीताफळ भाग 2 लागवड करताना प्रशिक्षण | Custard Apple Section 2 During-Plantation

सीताफळ भाग 3 लागवडीनंतर प्रशिक्षण | Custard Apple Section 3 Post-Plantation

Custard Apple | जमीन | Land Selection | Part – 2

कुठल्याही पिकाची निवड केल्यानंतर महत्वाचा घटक असतो तो म्हणजे आपली जमीन  त्या योग्य आहे कि नाही हे तपासणे,सीताफळ  या पिकाचा लागवडी करता जमीन हि हलकी माध्यम भारी जमीन हि चालते परंतु उत्तम पाण्याचा निचरा होणारी असावी पाणी एका ठिकाणी साचणारी जमीन नसावी.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping