पपई भाग 2 – पपई लागवड करताना | Papaya Section 2 During-Plantation

पपई लागवड कशी व कोणत्या प्रकारे करावी याचे संपूर्ण मार्गदर्शन या भागात करण्यात आले आहे.

पपई भाग 4 – यशोगाथा | Papaya Section 4 – Success Story

जिद्द, चिकाटी व मेहनतीने प्रतिकूल परिस्थितीमध्‍ये धोक्‍यात आलेल्‍या शेती व्‍यवसायात आश्‍चर्यकारक प्रगती घडवून आपला विकास घडवणारे शेतकरी.
Part 3.7 | Use COPIO Biofertilizer by UPL | यूपीएल कंपनीचे कोपीओ खत

शेतीमध्ये मातीला असाधारण महत्व आहे. जर आपली मातीच  पोषक  नसेल तर त्यामधून येणारे पिक हि तसेंच असते.  सूक्ष्मजीवांचा अभाव, अति रासायनिक रासायनिक खताचा  वापर त्यामुळे   जमिनीची उत्पादन क्षमता  कमी होत होत चालली आहे. आणि भारतामध्ये हे प्रमाण वाढत चालले आहे. ह्या मस्यावर  यु पी एल  कंपनीचे कोपीओ हे  जैविक  खत हा  एक प्रभावी  उपाय  आहे.  ह्या  खतामध्ये असलेल्या अनेंक  सुष्मजीवाच्या प्रभावामुळे जमिनींचा पोत सुधारतो आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत होते. 

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping